Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 29-03-2019

Studiedag. Basisbereikbaarheid

Op 29 maart 2019 organiseren TreinTramBus, Mobiliteitsraad Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement.

Het decreet basisbereikbaarheid is een revolutie voor het hele Vlaamse mobiliteitsbeleid. Basismobiliteit verdwijnt, de 15 vervoerregio’s krijgen een belangrijke stem en de verschillende vervoermiddelen worden beter op elkaar afgestemd. 

In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, het organiseren van vervoer op maat en de opstart van een Mobiliteitscentrale. Gemeenten, vervoerbedrijven, middenveld en de Vlaamse overheid zullen op een andere manier gaan samenwerken. 

Op de studiedag willen we al deze stakeholders aan het woord laten en informeren over wat basisbereikbaarheid ons gaat brengen:

  • Lies Jans, voorzitster van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Parlement, opent de studiedag.
  • Peter Roose, burgemeester van Veurne, en heel wat andere stakeholders geven een aantal uitdagingen voor het decreet basisbereikbaarheid mee.
  • De studiedag wordt afgesloten met een debat tussen Vlaamse volksvertegenwoordigers en een vooruitblik door Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
  • Tussendoor gaan we dieper in op thema’s als participatie,  mobiliteitsplanning, vervoer op maat en de link met ruimtelijke ordening.

Meer informatie op www.duurzame-mobiliteit.be/studiedag-basisbereikbaarheid

Deze pagina werd aangemaakt op 24 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.