Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 25-04-2019
  • 09.30-15.30

Studiedag. Woonsurvey 2018

Vorig jaar werden op initiatief van de minister bevoegd voor Wonen 3000 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. De resultaten van deze ‘Woonsurvey 2018’ zetten aan tot reflectie, en vooral tot doen. Op 25 april 2019 organiseren het Steunpunt Wonen en Slim Wonen en Leven een gezamenlijk initiatief om deze resultaten onder de aandacht te brengen.

Na de Woonsurvey 2005 en het Grote Woononderzoek 2013 is de Woonsurvey 2018 de derde grootschalige bevraging in Vlaanderen over wonen. Net zoals bij vorige metingen levert deze bevraging gedetailleerde informatie over de woningen, de woonuitgaven, betaalbaarheid, kwaliteit, eigen woningbezit … Tijdens de studiedag belichten de onderzoekers in de voormiddag de voornaamste resultaten en evoluties. Vertegenwoordigers uit het werkveld zullen hierop een reflectie te geven.

Bekijk het programma via deze link

Nieuw in deze editie van de Woonsurvey is een reeks vragen die peilen naar de woonwensen van huishoudens. Deze vragen werden afgeleid uit de doelstellingen van Slim Wonen en Leven, één van de transitieprioriteiten uit Visie 2050. Hierin wordt het toekomstbeeld geschetst van een duurzame buurt waarin iedereen kan en wil wonen en leven. De resultaten voor dit vragenblok geven een ‘nulmeting’ voor de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven. Zo wordt het een instrument om in de toekomst te zien welke vooruitgang op dit vlak kan worden geboekt. Maar ook vandaag maken deze resultaten al duidelijk voor welke grote opgave we staan. De uitdagingen van Slim Wonen en Leven en vooral de woonwensen en het woongedrag staan centraal in de namiddag. De onderzoekers tonen de resultaten en we gaan met een aantal stakeholders het gesprek over de uitdagingen aan.

Praktisch

Auditorium Herman Teirlinckgebouw | Havenlaan 88 | Brussel
Deelname gratis, inschrijven verplicht via deze link
Er kan ingeschreven worden per dagdeel. Tijdens de middag wordt een broodjeslunch voorzien.

Deze pagina werd aangemaakt op 04 april 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.