Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Studienamiddag sociale huisvesting in Vlaanderen

De sociale huisvesting in Vlaanderen staat voor een aantal moeilijke vraagstukken. Om te beginnen is er veel vraag naar sociale huurwoningen, maar het aanbod is ontoereikend. Tegelijk staat de financiering van sociale huisvestingsmaatschappijen onder druk en veranderen de uitgangspunten van het sociaal huurstelsel: zo wordt de doelgroep via de tijdelijke huurovereenkomsten sterker afgebakend en krijgen private ontwikkelaars een grotere rol.

In december 2018 organiseerden Steunpunt Wonen en Universiteit Antwerpen de ‘Discussiedagen Sociale Huisvestingwaarin beleidsvertegenwoordigers, academici en woonactoren op basis van thematische papers met elkaar in dialoog gingen over de toekomst van de sociale huisvesting. Tijdens deze studiedag belichten de initiatiefnemers de gevoerde discussies. Nadien lichten acht auteurs hun paper toe. De gebundelde papers zullen ook verschijnen als boek, uitgegeven door Gompel & Svacina.

Programma

12.30 | Onthaal
13.00 | ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’. Synthese/reflecties. Tom Vandromme, Sien Winters, Diederik Vermeir
13.30 | Vier auteurs lichten hun discussietekst toe:

  • Kristof Heylen: ‘Het profiel van de sociale huurders in Vlaanderen’
  • Hanne Stevens: ‘Is sociaal wonen meer dan goedkoop wonen?’
  • Geert Inslegers: ‘Gewapend bestuur in de Vlaamse sociale huur’
  • David Van Vooren: ‘De toegang tot de sociale huisvesting voor dak- en thuislozen’

14.30 | Koffiepauze

Vier andere auteurs lichten hun discussietekst toe:

  • Joris Deleenheer: ‘Het bindend sociaal objectief’
  • An Rekkers: ‘Geïntegreerde woonmaatschappijen’
  • Bjorn Mallants: ‘Renovatie of nieuwbouw’
  • Filip Van Lancker: ‘De private sector bouwt sociale woningen als investering’

16.00 | Reflecties van de deelnemers
16.15 | Drink

Meer info op website Steunpunt Wonen

Boek

Tom Vandromme, Diederik Vermeir, Sien Winters & Bernard Hubeau, ‘Blikken naar de toekomst van de sociale huisvesting in Vlaanderen. Verslagboek van de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018’, Gompel & Svacina

Het boek kan rechtstreeks worden besteld bij Gompel&Svacina bvba

Praktisch

Universiteit Antwerpen | Promotiezaal Grauwzusters | Lange Sint-Annastraat 7 | Antwerpen
Deelname gratis, inschrijven verplicht via deze link

 

Deze pagina werd aangemaakt op 06 juni 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.