Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

 • 20-06-2019
 • 18.00-21.00 u

VRP Lab. Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand)

Inschrijven


Het VRP Lab is een bijeenkomst van experten die in de diepte reflecteren over cruciale ruimtelijke thema’s. Met de Labs wil de VRP via discussie en debat tot gedeelde en gedragen standpunten komen. In mei en juni vinden twee Labs plaats onder de noemer ‘Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand).’ Ben jij betrokken bij open ruimte en groene infrastructuur in de stad(srand)? Kan je vanuit jouw bedrijf of gemeente input geven over het onderwerp? Denk je graag mee na? Schrijf dan meteen in voor de sessies op 27 mei en 20 juni!
Op 26 september en 7 november volgen de labs ‘Klimaatoplossingen in het buitengebied’ Meer over de voorbije Labs

Sessie 1 | Groenblauw plannen op stadsregionale schaal |27 mei
18.00-21.00 u | Antwerpen

De relatie tussen binnenstad en rand blijft vaak onderbelicht, maar is in het kader van de klimaatopgave onvermijdelijk. In de rand tussen stad en platteland zijn er grote vraagstukken maar ook veel kansen. In dit lab maken we kennis met klimatopenkaarten en klimaatatlassen als instrumenten om stadsregionaal klimaatbeleid op te enten. We krijgen een introductie in praktijkvoorbeelden vanuit 3 diverse actoren (burger, lokale overheid, bovenlokale actor). Tenslotte is het woord aan jou: welke kansen en aanknopingspunten zie je bij stadsregionale groen-blauwe planning voor klimaat?  Welke randvoorwaarden zijn nodig? Wat adviseren we het beleid?

 • Klimaatatlassen en klimatopenkaarten voor ruimtelijk beleid. Geert De Blust (UA) en Daphne van der Wal (Gemeente Arnhem)
 • 3 x korte kennismaking: groen-blauwe praktijken in Vlaanderen
  Dirk Cleiren (Gruunrant) | Ecologische netwerken realiseren aan de rand van de stad -> actor: burgers
  Liesbeth De Smeth (Stad Gent) | RUP Groen -> actor: lokale overheid
  Maarten Sper (VLM) | Herstel en versterking open ruimte structuur Woluwevallei -> actor: Vlaamse overheid
 • Het is aan jou! Kansen, aanknopingspunten en randvoorwaarden. Boodschap aan (boven)lokale beleidsactoren

Sessie 2 | Groenblauw ontwerpen op microschaal | 20 juni
18.00- 21.00 u | Antwerpen

Door het stedelijk hitte-eilandeffect zijn onze steden het meest kwetsbaar voor klimaatverandering. Tegelijk weten we ook dat wonen (en werken) in de stad net een deel van de oplossing is. Tijdens deze sessie gaan we na hoe we onze steden weerbaarder kunnen maken tegen de klimaatopwarming en welke diverse strategieën daarvoor ingezet kunnen worden. Hoe werken we met en vanuit bomen, wind en water?

praktisch

Deelnemers tekenen meteen in voor de twee sessies.
Deelname: € 30 (VRP-leden) | € 40 (niet-leden)
Anna Bijnsgebouw (VAC) | Lange Kievitstraat 111-113 | Antwerpen (vlakbij treinstation Antwerpen Centraal)
De open ruimte werkgroep is een samenwerking van VRP i.s.m. VLM, TUIN+, INBO, UA , HoGent, UHasselt

Inschrijven

Deze pagina werd aangemaakt op 20 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.