Activiteiten > VRP Lab

VRP Lab

Het VRP Lab is een expertengroep die in de diepte reflecteert over cruciale ruimtelijke thema’s. Het Lab is ontstaan vanuit de vaststelling dat er te weinig diepgaande debatten zijn over fundamentele ruimtelijke vraagstukken. Met de Labs wil de VRP via discussie en debat tot gedeelde en gedragen standpunten komen. Door regelmatig samen te komen wordt specifieke kennis bestendig opgebouwd, gedeeld en vervolgens door de VRP in haar communicatie en activiteiten uitgedragen. Op basis van het werk in de VRP Labs wil de VRP zich sterker profileren in het maatschappelijk debat en daarbij inhoudelijk stelling innemen.

22-10-2019

2019. VRP Lab. Energie en Ruimte

27-05-2019

2019. VRP Lab Groenblauwe klimaatoplossingen in stad(srand)

26-09-2019

2019. VRP Lab Groenblauwe klimaatoplossingen in het buitengebied

01-01-2017

2017. VRP Lab Energie en Ruimte

08-03-2019

2016. VRP Lab Participeren

01-01-2015

2015. VRP Lab Open Ruimte

14-10-2014

2015. VRP Lab Mobiliteit

01-01-2014

2014. VRP Lab Wonen