Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 09-10-2018 - 22-11-2018

VRP-Masterclass Kernversterking

VOLZET! u kan zich op de wachtlijst zetten door een mail te sturen naar fran.denayer@vrp.be

Kwalitatief verdichten, open ruimte vrijwaren, streven naar duurzame mobiliteit, inzetten op leefbare publieke ruimte en nabijheid van voorzieningen zijn de ingrediënten van kernversterking.
In de Masterclass Kernversterking gaan we aan de slag met deze thema’s aan de hand van concrete projecten, beleidskaders, visies … Gastvrouw en architect-stedenbouwkundige Peggy Totté zal deze masterclass in goede banen leiden. Zij nodigt ambtenaren, ontwerpers en andere experten uit om hun kennis en ervaring te delen. Deze reeks komt tot stand dankzij de steun van het Team Vlaams Bouwmeester.

Waarom en voor wie?

Met het oog op de uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt een belangrijke verantwoordelijkheid gelegd bij lokale besturen. Meer dan ooit krijgen zij grote autonomie. Maar hoe gaan zij aan de slag? Waar en hoe kunnen ze kwalitatief verdichten? Hoe kunnen ze ook open ruimte vrijwaren en streven naar duurzame mobiliteit? Hoe gaan ze om met de voorstellen van projectontwikkelaars? Welke juridische instrumenten zijn reeds beproefd? Is een kwalitatieve beoordeling van elke vergunningsaanvraag mogelijk? In deze opleidingsreeks wordt nagedacht op verschillende schaalniveaus; van ruimtelijke planning en stedenbouwkundig ontwerp tot vergunningverlening. Met de Masterclass Kernversterking wil de VRP in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester inspiratie en kennis bieden aan stedenbouwkundig ambtenaren, lokale mandatarissen en andere betrokkenen bij het ruimtelijk beleid van gemeenten.

De reeks bestaat uit vier thematische opleidingsdagen die apart of als reeks kunnen gevolgd worden:

  • 09 oktober | Algemene visie en aanpak voor kernversterking
  • 25 oktober | Kwalitatieve beoordelingscriteria voor verdichtingsprojecten
  • 06 november | Hoe verdichten én open ruimte vrijwaren?
  • 22 november | Inzetten op duurzame mobiliteit en participatie

praktisch

Augustinessenklooster Romaanse Poort | Brusselsestraat 63 | 3000 Leuven
Deelname volledige reeks: € 400 (VRP-leden) | € 660 (niet-leden)
Deelname per lesdag: € 125 (VRP-leden) | € 185 (niet-leden)
U kunt de hele reeks volgen of inschrijven per lesdag.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 16 maart 2018

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.