Activiteiten > VRP Voorjaarscongres

VRP Voorjaarscongres

Het voorjaarscongres van de VRP wordt stilaan een vaste waarde in de planningswereld. Met dit jaarlijks event plaatst de VRP een actueel thema in een breder perspectief. We mikken daarbij op een breed publiek van deelnemers: ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen, beleidsvertegenwoordigers en andere professionals met interesse in ruimte en planning. Het voorjaarscongres van 2020 vindt plaats op 9 juni en heeft als thema 'zorg'.

06-09-2021

Summer School Urban Sprawl 2.0

20-05-2021

VRP Voorjaarscongres – de 15 minutenstad in Vlaanderen?

09-06-2020

2020. Voorjaarscongres. Ruimte & Zorg.

13-06-2019

2019 Voorjaarscongres. Operatie Circulatie

24-04-2018

2018. Open ruimte en wonen: ideale maten

17-03-2017

2017. Voorjaarscongres. 20 jaar RSV

17-03-2016

2016. Voorjaarscongres. Open ruimte, open blik

08-06-2015

2015. Voorjaarscongres. Te koop: heilige huisjes

12-05-2014

2014. Voorjaarscongres. Infrastructuur in de stad