Activiteiten > VRP Vormingsreeksen

VRP Vormingsreeksen

Als lerend netwerk streeft de VRP naar een breed draagvlak voor kwaliteitsvolle en duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning. De VRP biedt daarom verdiepende vormingsreeksen aan voor ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen, professionals uit aanverwante sectoren en overheden

in de kijker

activiteit | 26-11-2019

Info-sessies voor Gecoro-leden

en ook