Activiteiten > VRP Vormingsreeksen

VRP Vormingsreeksen

Als lerend netwerk streeft de VRP naar een breed draagvlak voor kwaliteitsvolle en duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning. De VRP biedt daarom verdiepende vormingsreeksen aan voor ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen, professionals uit aanverwante sectoren en overheden

02-03-2020

Basiscursus ruimtelijke planning

01-01-2020

Aanbod Gecoro's en andere lokale actoren

28-05-2020

Tweedaagse Londen. The rich, the poor & the planner.