Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 19-03-2019 - 19-11-2019
  • 09.30-12.30

Winvorm-lezingen 2019

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) organiseert ook in 2019 lezingen die in het teken staan van ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen. De lezingen willen lokale besturen in West-Vlaanderen (en daarbuiten) inspireren. WinVorm is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester.

Overzicht lezingen

19 maart: Contextgevoelig ontwikkelen

Verdichten, vernieuwen, ontwikkelen. Hoe doe je dit op een kwalitatieve manier binnen de context? ‘Context’ kan verschillende dingen betekenen: een straat, een site, een beschermd gebouw…  Hoe kunnen panden/sites op een juiste, contextgevoelige manier ontwikkeld worden? Functioneel en efficiënt, maar met respect voor wat was.

14 mei | Scan en plan

Op 14 mei worden de resultaten van de Bouwmeesterscan belicht:  plannen voor verdichting, ontharding, vergroening, groenblauwe netwerken, duurzaam en beter ruimtegebruik. WinVorm laat enkele geslaagde, concrete realisaties zien.

18 juni | Mobiliteit in beweging

Nieuwe ontwikkelingen en technologieën bepalen razendsnel de evolutie rond mobiliteit.  Niet de wagen, maar de smartphone wordt het middel bij uitstek om verschillende vervoersmodi op elkaar af te stemmen. WinVorm belicht nieuwe tendensen en adequaat werkende vormen van transport.

10 september | Dagtrip Deinze en Waregem

Waregem en Deinze hebben recent geïnvesteerd in de opwaardering van hun stedelijk weefsel. De daguitstap start in Waregem waar o.a. het stadsproject ‘Zuidboulevard’, de vernieuwing van het voetbalstadion en de plannen voor de Gaverbeek worden toegelicht. In Deinze wordt getoond wat er reilt en zeilt rond het water – met een stadsvernieuwingsproject dat een kwalitatief antwoord biedt op reconversie, heraanleg van het publiek domein en mobiliteit.

15 oktober | Energie in de maak

Omschakeling naar hernieuwbare energie is een must, maar het heeft een vergaande impact op de ruimte. WinVorm toont toepassingen op diverse schaalniveaus, waaronder ‘Energielandschap Denderland’. Dat project neemt duurzame energie als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

19 november | Anders wonen, beter leven

Hoe kunnen we anders gaan wonen, zonder in te boeten aan ruimtelijke – en levenskwaliteit? Komen aan bod: cohousing, coöperatief wonen, vervangingsbouw, reconversie, energiezuinig renoveren… Het WinVorm-werkjaar wordt afgesloten met enkele in het oog springende woontypologieën.

praktisch

Auditorium | VLM-gebouw | Velodroomstraat 28 | Brugge.
Altijd op dinsdag van 09.30 u – 12.30 u
Op 10 september is er een uitstap (volledige dag).

Deelname: € 150 (West-Vlaamse gemeentebesturen) | € 250 (Andere publieke overheden: gemeenten, provincies, intercommunales, Vlaanderen en privésector) € 25 (studenten)

Inschrijven via antwoordformulier. Vóór 1 maart 2019 bezorgen aan h.vanelslande@wvi.be.


Deze pagina werd aangemaakt op 18 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.