Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Beleid

Dankzij de inbreng van bestuur en leden is er bij de VRP heel wat kennis aanwezig – die we graag ter beschikking stellen van overheden en andere organisaties.

De VRP doet soms aanbevelingen in functie van het Vlaamse beleid. Maar voor de meeste dossiers geeft de vereniging input aan adviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO). Verder hebben we vertegenwoordigers in de vijf Provinciale Commissies voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Aan het gemeentelijk beleid geven we geen advies, maar in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseren we infoavonden voor leden van de Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Met de VVSG beheert de VRP eveneens een website voor deze commissies.

Links

Departement Omgeving | SARO | Vereniging Vlaamse Provincies | GECORO

In de kijker

En ook

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.