Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

The floor is yours, Jesper Pagh

Gebiedsontwikkeling - Mobiliteit

Jesper Pagh – het verhaal van een hand en haar vingers KRISTIEN LEFEBER. 18 DECEMBER 2018. Onlangs werd een VRP-lab georganiseerd n.a.v. de studie ‘Prospectie Internationale Omgevingsplanning’ van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Als gastspreker werd voor deze gelegenheid Jesper Pagh uitgenodigd. Deze onderzoeker aan de Architectuurschool van Kopenhagen bracht een presentatie over de planningsgeschiedenis […] Verder lezen

VRP Lab 2. Prospectie internationale omgevingsplanning

Gebiedsontwikkeling - Ontwerp

KRISTIEN LEFEBER. 22 NOVEMBER 2018. Het vorige VRP-lab gaf een algemeen beeld van de Omgevingsvisie in Nederland, m.n. de wetgeving en een toelichting over het programma ‘Aan de slag met de omgevingswet’. Dit tweede lab legde de nadruk op het integraal beleid voor de fysieke leefomgeving. Wat is dit juist? Welke methodieken kunnen ingezet worden […] Verder lezen

Bij de neus genomen? Kanttekeningen bij de overkappingsstudies van het Toekomstverbond (2)

Governance - Ontwerp

JEF VAN DEN BROECK. 13 SEPTEMBER 2018. Luuk Boelens stelt dat de Antwerpse burgerbewegingen – en bij uitbreiding, de bevolking – door de overheid vakkundig en op een machiavellistische manier bij de neus genomen wordt. Volgens hem ontbreekt een structurele oplossing voor het file- en leefbaarheidsprobleem in Antwerpen. Ik kan hem hierin gedeeltelijk bijtreden. Maar is […] Verder lezen

Bij de (curieuze) neus genomen. Kanttekeningen bij de overkappingsstudies van het Toekomstverbond

Infrastructuur - Mobiliteit

LUUK BOELENS. 13 SEPTEMBER 2018. Goedkope vakantievluchten ten spijt, werd de stoet auto’s met caravans richting de zon er niet minder op en is de hele karavaan deze zomer op de ring van Antwerpen weer in een lange file terechtgekomen. Al jaren wordt door bestuur, inwoners en belangenorganisaties gewerkt aan een oplossing. Deze lijkt nabij, […] Verder lezen

Omgevingsplanning. 1-0 voor Nederland op vlak van ruimtelijke planning?

Beleid - Wetgeving

KRISTIEN LEFEBER. 18 JULI 2018. Nederland is momenteel volop ‘Aan de slag met de omgevingswet’. Deze nieuwe wetgeving gaat pas in 2021 in voege zodat men zich hierop voldoende kan voorbereiden. De Omgevingswet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en reduceert 4.700 artikelen tot 379. Daarmee vormt […] Verder lezen

Burgerbeweging: een mythe?

Beleid - Governance

JEF VAN DEN BROECK. 14 FEBRUARI 2018. Burgers en burgerbewegingen voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de particratische representatieve politieke en markt-gedomineerde arena’s. Sommigen noemen het een ‘mythe’ dat burgers zich actief willen inzetten in beleidsprocessen en er tijd wilen insteken. Helemaal geen mythe zoals de praktijk in binnen en buitenland bewijst. Burgerbewegingen die van […] Verder lezen

Huisvesting voor een warme samenleving

Beleid - Wonen

ANNE MALLIET. 6 SEPTEMBER 2017. ‘De beste manier om mensen uit de armoede te halen, blijft werk’ betoogt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in de DS weekendbijlage in het tweegesprek met actrice Hilde Van Mieghem. Het is toch jammer dat de minister-president niet meer denkt aan huisvesting als een manier om mensen uit de armoede te […] Verder lezen

Bouwgrond in Vlaanderen: to build or not to build?

Beleid - Wetgeving - Wonen

PETER VERMEULEN. 20 JULI 2017. De omzendbrief van minister Schauvliege die Vlaanderen indeelt in ‘bebouwd’ en ‘onbebouwd’ gebied, doet dadelijk stof opwaaien. De onvermijdelijke Confederatie Bouw stelt dat ‘de evidentie te mogen bouwen op bouwgrond’ onderuit wordt gehaald en vindt dat dit niet kan. Het kabinet antwoordt geruststellend: aan bouwgrond wordt niet geraakt. Wordt het […] Verder lezen

Woonuitbreidingsgebieden: wanneer negatief positief wordt, en vice versa

Beleid - Open ruimte - Wonen

AN REKKERS. 4 JULI 2017. In juni stuurde de Vlaamse overheid een bevraging uit naar alle Vlaamse steden en gemeenten over de ‘positieve en negatieve lijst van woonuitbreidingsgebieden’. Als voorbereiding op het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, wil minister voor Omgeving Joke Schauvliege dat de gemeentebesturen laten weten welke woonuitbreidingsgebieden ze haalbaar achten om te schrappen […] Verder lezen

Ruimtelijk beleid of ruimtelijke structuur?

Gebiedsontwikkeling - Open ruimte

MARC MARTENS. 14 FEBRUARI 2017. Als we nu eens aandachtig naar het Vlaamse landschap keken? Het wordt gedomineerd door de Schelde en haar bijrivieren. Ze meanderen tussen beboste heuvels, om vervolgens traag door het vlakke land naar de monding te lopen. Voorbij de waterscheiding in het oosten loopt het hemelwater af naar de Maas. In […] Verder lezen

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.