Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Presentaties ‘Cool Planning’ 

25 APRIL 2019

Steden staan voor grote klimaatuitdagingen. Hoewel het klimaatakkoord van Parijs (2015) veelbelovend was, is er een schril contrast tussen de noodzakelijke maatregelen en wat er gerealiseerd is of op stapel staat. Is het te laat voor oplossingen? Hoe kunnen stedenbouwkundigen en planners bijdragen aan leefbare klimaatsteden? Tijdens het ISOCARP Congress 2018 wisselden een 500-tal stedenbouwkundigen en planners kennis en praktijkervaringen uit rond deze vragen onder de noemer ‘Cool Planning. Climate change and future’. Gestimuleerd door de kwaliteit van de debatten in Bodø hebben de leden van de Belgische delegatie aan het einde van het ISOCARP-congres besloten om een discussieavond te organiseren over stadsontwikkeling, stedenbouw, planning en klimaatuitdagingen. We zullen het hebben over actuele en urgente kwesties, op basis van concrete cases en systemische inzichten.

Presentaties & Pitches

Program | Programme | Programma

 

Praktisch

perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel

 

Deze pagina werd aangemaakt op 20 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.