Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Publicatie ‘Designing the Future’ nu online beschikbaar

Met de debat- en lezingenreeks ‘Designing the Future’ wilde een divers gezelschap van Vlaamse en Nederlandse ambtenaren, academici, ontwikkelaars, burgers en vertegenwoordigers uit middenveldorganisaties nagaan hoe ontwerpend onderzoek kan worden ingezet om oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken te verbeelden, en hoe een gedeelde agenda kan helpen om samen vorm te geven aan een betere toekomst. Veel globale maatschappelijke kwesties manifesteren zich vandaag als complexe ruimtelijke vraagstukken. Ontwerp kan een krachtig medium zijn om de noodzakelijke veranderingsprocessen in beeld te brengen, vorm te geven en bij te sturen. Een jaar geleden vond het traject zijn neerslag in een boek, dat net als de debatreeks thematisch werd opgevat. ‘Designing the Future’ bundelt de inzichten voor de thema’s mobiliteit, zorg, wonen, de productieve stad, open ruimte, water en het stedelijk metabolisme. De publicatie is sinds kort ook online beschikbaar. Voor de verzamelaars: er zijn nog enkele gedrukte exemplaren te verkrijgen! ‘Designing the Future’ is gratis te downloaden via deze link.

De laatste gedrukte versies verkrijgbaar via www.exhibitionsinternational.be!


Designing the Future is een initiatief van Architecture Workroom Brussels, Team Vlaams Bouwmeester, VRP, OVAM en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.

Deze pagina werd aangemaakt op 20 juni 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.