Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Regionale gebiedsontwikkeling

Vaak vergen ruimtelijke opgaven een aanpak die de gemeentegrenzen overstijgt: een regionale gebiedsgerichte benadering. Dergelijke aanpak is bijvoorbeeld aan de orde bij het inrichten van regionale landschappen, het verbinden van havens met hun omgeving en bij landschappen waar zichtbaar energie wordt gewonnen of opgewekt.

Regionale gebiedsgerichte projecten en processen kunnen enkel slagen als verschillende actoren er hun schouders onder zetten: lokale, provinciale en Vlaamse overheden, burgers, private partners … Deze opdracht is verre van eenvoudig en vereist aandacht voor organisatie, participatie, communicatie, kennisdeling, ontwerp en instrumenten …  Om een cultuur voor gebiedsgericht werken te stimuleren, startte de VRP in 2013 het vijfdaagse vormingstraject ‘Regionale gebiedsontwikkeling’.

In de kijker

En ook

 

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.