Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Gecoro & nieuwe vormen van participatie

Steeds meer lokale besturen zetten in op vernieuwende participatieve trajecten rond ruimtelijke planning en inrichting. Sinds 1999 beschikt nagenoeg elke Vlaamse gemeente over een Gemeentelijk Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Dat is in opzet een vrij klassiek adviesorgaan, maar hoeft het niet te zijn. Steeds meer Gecoro’s zoeken naar nieuwe manieren om actief te wegen op het ruimtelijk beleid en daar ook burgers bij te betrekken. De VRP doet daarom een oproep. Kent u een interessant (vernieuwend) initiatief van de gecoro in uw gemeente of regio? Hoe gaat uw gecoro om met nieuwe mogelijkheden rond communicatie en participatie? Laat het ons weten via info@vrp.be!

Met deze oproep willen we bijzondere initiatieven bundelen en uitwisselen, zodat Gecoro’s elkaar op goeie idee├źn kunnen brengen.

inspiratie

Lees ter inspiratie zeker eens dit artikel over een initiatief van de Gecoro van Herentals: http://kempennieuws.be/2018/04/24/ideeen-voor-een-leefbare-stad/)

Deze pagina werd aangemaakt op 18 mei 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.