Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ann Verhetsel nieuwe voorzitter VRP

Op de Algemene Ledenvergadering (19 maart 2018) werd professor Ann Verhetsel verkozen tot nieuwe voorzitter van de VRP. Ann Verhetsel doceert aan de Universiteit Antwerpen waar ze zich vooral verdiept in onderwerpen die zich op het raakvlak bevinden tussen geografie, economie en ruimtelijke planning.

Ann studeerde ‘Geografie’ en ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’ aan de KU Leuven en ‘Bedrijfseconomie’ aan het IPO (nu Antwerp Management School).
In 1989 doctoreerde ze aan de KU Leuven met de thesis: ‘De Wereld in ons Hoofd. Over het Ruimtelijk Voorstellings- en Structureringsvermogen’ (domeinen gedrags- en onderwijsgeografie).

Na een korte loopbaan als assistent aan de KU Leuven werd ze in 1987 aangesteld als assistent aan de Universiteit van Antwerpen (toen UFSIA) waar ze de academische ladder opklom tot Gewoon Hoogleraar. Ze doceert de disciplines ‘Bedrijfslocatie’ en ‘Vastgoedmarkten en Locatie’. Aan geschiedkundigen in spe geeft ze de vakken ‘Inleiding tot de Sociale Geografie’ en ‘Historische Stadsgeografie’.  Aan Antwerp Management School doceert ze het vak ‘Vastgoedmarkten’.

Momenteel lopen er onder haar leiding tal van onderzoeksopdrachten over o.a. woon-werkverkeer en mobiliteitsmanagement, netwerken binnen de logistieke sector, de verruimtelijking van het nieuw economisch beleid, de geografische dimensie van risicokapitaal en de locatie van de detailhandel. Ook een project over de ruimtelijke planning van urban logistics is gaande.
Voor de Provincie Antwerpen leidde ze een vijfjarig onderzoek naar een vernieuwd provinciaal economisch beleid.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 18 mei 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.