Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Nieuw boek. ‘Waarom ruimte, energie & mobiliteit blijvende problemen zullen blijven’

Verkavelingsland, vermiddenklassing en populiberalisme

Vijf jaar geleden begon auteur Filip Canfyn met het schrijven van dit boek. Lang voordat er sprake was van klimaatspijbelaars en gele hesjes. Het boek kon niet actueler zijn. In vijf hoofdstukken (verkavelingsland, vermiddenklassing, breuklijnen, populiberalisme en pessimisme) geeft Canfyn een stand van zaken van ruimte, energie en mobiliteit in Vlaanderen en legt daarbij een duidelijke link met de bosbrossers die bezorgd zijn voor hun toekomst en de gele hesjes die boos zijn omdat ze hun koopkracht zien slinken o.a. door de hoge brandstofprijzen. Daarnaast wordt ook verklaard waarom de in snelheid genomen politiek zo machteloos en stuntelig reageert op de burgerprotesten.

Het boek stelt een aantal cruciale vragen. Hoe wonen we en waarom? Hoe denken we en gedragen we ons in de samenleving en waarom? Hoe willen we wonen, denken en gedrag politiek vertaald zien? Hoe gaat de politieke praktijk om met ons wonen, denken en gedrag en waarom? De antwoorden laten zich volgens Filip Canfyn samenvatten in drie neologismen: verkavelingsland, vermiddenklassing en populiberalisme. Deze drie termen worden verduidelijkt, gemotiveerd en verknoopt tot een rode draad die aantoont dat ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder nog lang risicovolle problemen zullen blijven.

ZIE OOK -> MIDDAGSYMPOSIUM | 24 APRIL | ANTWERPEN | RUIMTE, ENERGIE & MOBILITEIT: BLIJVENDE PROBLEMEN?

Filip Canfyn is ingenieur-architect. Hij heeft gewerkt als architect, aannemer, projectontwikkelaar en ambtenaar. Hij heeft diverse boeken en artikels geschreven. Als wekelijks columnist op architectura.be mengt hij zich graag in het debat over de rol van de stad en het maatschappelijk woonverhaal.

praktisch

Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven – Verkavelingsland, vermiddenklassing, populiberalisme | 180 bladzijden | € 27 | Uitgevers Gompel&Svacina, Turnhout – ‘s-Hertogenbosch | Verkrijgbaar via deze link

Deze pagina werd aangemaakt op 19 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.