Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Bouwmeester Scan: tool voor lokale besturen

Bericht geplaatst op 26 januari 2018

Het Vlaamse ruimtelijk model van verspreid wonen in lage dichtheden is niet alleen klimaatonvriendelijk, maar ook maatschappelijk niet meer te verantwoorden.  Vele lokale overheden beseffen dit, maar de transitie naar een duurzaam ruimtegebruik is een zware opgave.  Om gemeentebesturen in deze noodzakelijk omslag te ondersteunen, lanceren de Vlaamse Regering en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de Bouwmeester Scan. Die werd speciaal ontwikkeld voor gemeenten die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid. De scan behelst een oplijsting door experten van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeenten.

Vervolgens worden concrete projecten en ingrepen aangereikt die gericht zijn op verdichting, kernversterking, het creëren van groenblauwe netwerken/groengebieden en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking. Door deze ingrepen kunnen gemeentebesturen een slagkrachtiger beleid uitstippelen met een duurzamer ruimtegebruik tot gevolg.

Kandideren

Gemeenten die deze uitzonderlijke scan willen laten uitvoeren, kunnen zich kandidaat stellen tot 12 februari 10 uur. De geselecteerde gemeenten worden in februari bekendgemaakt.

Meer info: www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan

Deze pagina werd aangemaakt op 26 januari 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.