Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Call for papers. Child in the City.

Deadline abstract: 23 januari

Het derde internationale ‘Child in the City’-congres vindt dit jaar plaats op 20 en 21 mei in Antwerpen. Het congres brengt experten en beleidsmakers samen rond het centrale thema: ‘Children in the sustainable city’. Website congres

Children in the sustainable city.

Overal ter wereld wordt de stedelijke leefomgeving duurzamer gemaakt en neemt het aantal initiatieven toe om de stad kindvriendelijker te maken. Waarom deze twee thema’s niet samen aanpakken? Door bijvoorbeeld een beleid te creëren dat duurzame oplossingen toegankelijk maakt voor kinderen. En door kinderen een stem te geven. Dit congres wil expertise over duurzame stedelijke leefomgevingen en expertise over kindvriendelijke steden samenbrengen – en nagaan hoe beide thema’s elkaar kunnen versterken.

Binnen het thema zullen zes subthema’s worden behandeld:

  • Veerkrachtige publieke ruimte: water en groen
  • Stadsplanning: vernieuwing en densificatie
  • Duurzame mobiliteit
  • Placemaking and co-creatie
  • Gezonde publieke ruimte
  • Inclusie en participatie van kinderen en jongeren

Heeft u interesse om een rondetafel te presenteren of te organiseren rond een van de thema’s?
Dien dan bij wijze van kandidaatstelling een abstract in van maximum 300 woorden. En dit voor 24 januari.

Praktisch

Locatie congres: De Bell | Francis Wellesplein 1 | Antwerpen

 

Deze pagina werd aangemaakt op 10 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.