Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Circulaire gemeente voor de toekomst

Leegstaande gebouwen gezocht!

Deadline verplaatst van 23 mei naar 30 mei!

Elke dag gaat circa 6 ha open ruimte op de schop. Tegelijk gaat veertig percent van de materiaalstromen naar bouwprojecten. Dit kan en moet beter!
Ligt er in uw gemeente een leegstaand winkelpand, overheidscomplex, schoolgebouw of een verlaten wijk? Wilt u mee nadenken over de nieuwe invulling ervan, waarbij kringlopen zo goed mogelijk gesloten worden? Doe dan mee met het nieuwe proefproject van de VRP en de Bond Beter Leefmilieu: ‘Circulaire gemeente voor de toekomst’. (Foto: Jouni Rajala)

Concreet

Concreet zullen we voor drie types van leegstaande gebouwen een circulaire herbestemming uitwerken: overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen. Daarbij zullen we aanbevelingen doen voor de circulaire aankoop van bouw- en inrichtingsmaterialen.

De VRP en de BBL willen verenigingen, bewoners, stedenbouwkundigen, gemeenten en sectororganisaties betrekken bij het zoeken naar manieren om kringlopen te sluiten in de buurt (materialen, energie, water) en om ruimte te delen. De resultaten zullen worden voorgesteld in een inspiratieboek en op een congres.

Praktisch

Hebt u interesse om mee te werken? Ligt in uw gemeente of werkingsgebied een leegstaand gebouw of een leegstaande site die een circulaire toekomst kan gebruiken? Vul dan voor 31 mei het aanmeldingsformulier in!

Meer info, voorwaarden en aanmeldingsformulier

Deze pagina werd aangemaakt op 03 mei 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.