Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Oproep. Collectieve woonprojecten in Vlaanderen

In het najaar van 2019 zal de Limburgse organisatie Architectuurwijzer een tentoonstelling over collectief wonen in Vlaanderen op poten zetten. Het zal een staalkaart worden van de meest inspirerende collectieve woonprojecten in onze regio met de nadruk op woonkwaliteit vanuit het perspectief van de bewoners. Wat is de meerwaarde van de gedeelde ruimtes? Waarom wonen de bewoners er graag? Is er voldoende privacy? Wat wordt wel/niet gedeeld? Architectuurwijzer heeft in de loop der jaren heel wat cohousingprojecten opgespoord, maar misschien hebben ze er hier en daar een over het hoofd gezien. Vandaar deze oproep.

Welke projecten komen in aanmerking?

Kent u een interessant cohousingproject of een woonproject waarin ruimtes gedeeld worden? Dat mogen zowel historische woonprojecten zijn als klassieke projectontwikkelingen, sociale huisvesting of verblijven voor specifieke doelgroepen zoals senioren of mensen met een beperking. De bedoeling is om de grote verscheidenheid van collectieve woonprojecten in de verf te zetten. Als u een boeiend project kent, laat het dan weten aan Architectuurwijzer. De klemtoon ligt op Vlaamse projecten, maar ook buitenlandse collectieve woonprojecten kunnen worden voorgedragen.

Meer info: architectuurwijzer.be

Deze pagina werd aangemaakt op 17 december 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.