Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Georges Allaert Prijzen 2019

Ook in 2019 reikt de Stichting MoRO (Stichting ter Bevordering van de Interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening) twee Georges Allaert Prijzen uit. Deadline voor het indienen van publicaties/kandidaturen is 13 juni.

Georges Allaert Publicatieprijs 2019

Ben je student/onderzoeker/auteur? Heb je in de periode 2016-2019 een publicatie, masterproef of doctoraat uitgebracht? Levert je werk een praktische en beleidsrelevante meerwaarde aan de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling? Dien dan je kandidatuur in! Dit jaar heeft de jury het thema ‘Beprijzing van mobiliteit’ gekozen.

Praktisch

  • Mail je dossier (publicatie/masterproef/doctoraat) naar moro@ugent.be. Dossier moet als pdf van maximum 15 MB bezorgd worden
  • Vermeld je contactgegevens
  • Motiveer en omkader de beleidsrelevantie en praktische meerwaarde
  • Deadline: 13 juni

Georges Allaert Persoonlijkheidsprijs 2019

De Persoonlijkheidsprijs wordt uitgereikt aan iemand die gedurende zijn/haar leven het best de Moro-doelstelling heeft gediend. Nomineer uw favoriete kandidaat (maximum 3) via moro@ugent.be. Deadline: 13 juni

De laureaten worden in de loop van november 2019 bekendgemaakt.

Deze pagina werd aangemaakt op 24 april 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.