Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Hans Leinfelder wint Plandagprijs

Plandag. 31 mei 2018. Dordrecht

Op de Plandag, het jaarlijks treffen tussen Vlaamse en Nederlandse planners, werd traditiegetrouw de Plandagprijs uitgereikt. De eer ging dit jaar naar Hans Leinfelder (KU Leuven) voor de paper ‘Kom op tegen verharding! Pleidooi voor een antirookcampagne in het Vlaams ruimtelijk beleid’. Het betoog is zowel in Vlaanderen als  in Nederland maatschappelijk relevant en past mooi binnen het thema van de PlanDag (Gedrag(en) Ruimte).

Uit het juryverslag:

‘Hans Leinfelder maakt een sterke analyse en komt tot de waarschijnlijk terechte conclusie dat de betonstop nog wel wat langer op zich zal laten wachten dan 2040. De paper is een niet mis te verstane, haast provocatieve, maar positieve oproep tot actie: Yes we can! Meer nog dan een planningsvraagstuk zal de omslag in onze omgang met ruimte een cultuuromslag vergen; er moet dus ook publiekscampagne gevoerd worden en het idee van een antirookcampagne is voor de jury verleidelijk als framingskader.
De ideologische stellingname (aansluiting bij de no-grow movement) verhindert de auteur om hard te maken wat de gevolgen zijn voor mens, dier en plant van het verder verharden van de ruimte. Deze vraag beantwoorden zou de analogie met roken nog sterker maken. De jury is er niet zeker van of de vijf voorgestelde maatregelen de juiste zijn en haalbaar zijn. Kunnen we de nefaste gevolgen van beton voor het brede publiek even tastbaar maken als de stank van sigaretten? Er moet een goede mix van verleiden en sturen tot stand komen. Een goede afbakening van de scope vóór de start van de campagne is cruciaal, zoniet bestaat het risico dat de campagne als een boemerang terugkomt (de planningsutopie van de verhardingsstop wordt dan een dystopie van de planningsstop). Over deze aspecten moet verder worden nagedacht, maar de wake-up call van de auteur heeft bij de jury zijn effect alvast niet gemist.’

 

 

 

Deze pagina werd aangemaakt op 01 juni 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.