Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Heruitgave ‘Het lelijkste land ter wereld’

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van ‘Het lelijkste land ter wereld’ brengt het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een heruitgave uit van dit kritisch pamflet van Renaat Braem. Naast het hekelen van de ruimtelijke wanorde in België stelt het pamflet ook een aantal concrete acties voor om om de nefaste gevolgen van de stedenbouwkundige wildgroei tegen te gaan. Vandaag is de roep om een betere ruimtelijke ordening nog urgenter geworden. Om mensen van deze noodzaak te overtuigen, trekt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck het hele land door met de lezing ‘Antropomorfisme 2.0’, die ook in deze publicatie werd opgenomen. De heruitgave werd voorzien van recente foto’s van Filip Dujardin die pijnlijk aantonen dat België nog steeds aanspraak maakt op de bedenkelijke titel die Braem bedacht.

praktisch

Het boek kost € 14,50 en kan besteld worden via de website van het VAi

Deze pagina werd aangemaakt op 10 oktober 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.