Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Doe mee met de Participatie Studio

Bericht geplaatst op 22 februari 2018

Participatie en ruimtelijke planning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ruimtelijk beleid resulteert in tastbare veranderingen in de concrete leefomgevingen van mensen en zorgt dus altijd voor een zekere beroering.

Het is voor gemeenten niet altijd gemakkelijk om hier op een goede manier mee om te gaan. Er zijn diverse groepen met soms tegengestelde belangen en met meer of minder middelen om deze belangen te verdedigen. Soms organiseren burgers zich zelf. Andere burgers krijg je dan weer erg moeilijk aan boord. Een andere moeilijkheid is het helder formuleren van het doel van een participatietraject: hoop je kennis op te doen die je zelf niet hebt? Hoop je dat groepen het perspectief van anderen leren kennen? Of is burgers betrekken in je beleid een principiƫle keuze? En dan is er nog de vraag wanneer en hoe je best je participatiemomenten en trajecten opzet.

Er bestaan geen participatie handboeken die je kant en klaar vertellen hoe het moet. We moeten dus leren uit ervaring: eigen ervaringen en ervaringen van anderen. Door gewoon te proberen, maar ook door de tijd te nemen om samen te reflecteren over geslaagde en minder geslaagde activiteiten.

In de Participatie Studio nemen we deze tijd. We brengen gemeenten samen en kijken samen terug op afgelopen participatietrajecten. We nodigen participatie experten uit om ons te inspireren. We gaan in debat met een ruimer publiek. We documenteren de ervaringen en inzichten en bouwen aan een netwerk van participatie deskundigen.

In Vlaams Brabant gingen de gemeenten Zoutleeuw, Tremelo en Tienen alvast aan de slag. Ze legden hun case voor en formuleerden samen een reeks leerdoelen. De banden zijn gesmeed, de inhoudelijke krijtlijnen zijn getrokken, de goesting om aan de slag te gaan is gewekt. Iedere gemeente krijgt een persoonlijke begeleider: een participatie-expert van Endeavour, Trizone, KULeuven en Universiteit Hasselt.

De komende maanden wordt het traject verder geconcretiseerd en worden lokale stakeholders uitgenodigd om met de input van een expert te leren uit elkaars participatie ervaringen. We gaan ook van start in de andere provincies.

Interesse?

oswald.devisch@uhasselt.be of 011-292119

De Participatie Studio wordt financieel ondersteund door het Departement Omgeving. Het leertraject in Vlaams Brabant wordt mee ondersteund door Interleuven.

Deze pagina werd aangemaakt op 22 februari 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.