Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Nieuw boek. Leuven Vice Versa – 25 jaar stadsvernieuwing

Leuven heeft de voorbije vijfentwintig jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Het begon met de herontwikkeling van de stationsomgeving door Marcel Smets en zijn team, een stadsvernieuwingsproject dat een pioniersrol vervulde in Vlaanderen. Het bracht nieuwe manieren van ontwerpen, plannen en samenwerken in de praktijk. Het ‘stadsproject op zijn Vlaams’ was geboren. Na de stationsomgeving volgden de Vaartkom, de Centrale Werkplaatsen, Gasthuisberg en de Veilingsite. De binnenstad werd autoluw gemaakt en er kwam meer groen in de stad. De universiteit blijft groeien en bouwt nieuwe campussen, wetenschapsparken en spin-offbedrijven.

Dit boek legt vier routes af: langs de ring, in de oude straten van de binnenstad, dwars door de universiteitscampussen tot in de groene oases van de vier Leuvense abdijen. Fotograaf Stijn Bollaert en auteur Joeri De Bruyn gingen op zoek naar het DNA van Leuven. Wat heeft Leuven gemaakt tot de stad die we vandaag kennen? En hoe ziet de toekomst eruit?

praktisch

Auteur: Joeri De Bruyn | Fotografie: Stijn Bollaert | Vormgeving: Sven Beirnaert
Pagina’s: 276 | 180 x 245 mm, softcover | 19 €
Bestellen via info@publicspace.be

Deze pagina werd aangemaakt op 18 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.