Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Nieuw ruimteplan voor Antwerpen

Sinds 2016 werkt de stad Antwerpen aan de vernieuwing van het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan (2006). Het nieuwe ruimteplan moet antwoorden bieden op uitdagingen waar de stad mee te maken zal krijgen: de toenemende bevolking, mobiliteit, leefbaarheid, nieuwe economische bedrijvigheid, klimaatverandering …

Er werden debatten georganiseerd met diverse groepen mensen. Kennisinstellingen en experten werden betrokken om onderzoek te doen. Al deze input resulteerde in de inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’. De nota bevat drie overkoepelende thema’s: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

De inspiratienota omvat de belangrijkste aandachtspunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie tot 2050. Ze zal de basis vormen voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt. Het document is een vervolg op de beleidsnota van Stadsbouwmeester Christian Rapp.

Lees de inspiratienota

Deze pagina werd aangemaakt op 29 juni 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.