Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Open call ontwerpers/kunstenaars

Bericht geplaatst op 13 maart 2018

De Gemeente Retie nodigt ontwerpers en kunstenaars uit om een voorstel in te dienen voor de wandeling ‘Boeren Langs de Grote Gracht’. De gemeente daagt teams uit om een totaalconcept te bedenken voor zitobjecten, infodragers, een kijkverhoog én een land-artelement, dat bijdraagt aan de beleving van het landschap en de geschiedenis van het landgebruik. Via de Open Call wil de gemeente het enthousiasme voor een kwaliteitsvolle open ruimte vergroten door op een aantrekkelijke manier infrastructuurelementen plaatsen die uitnodigen om het landschap ten volle te beleven.

Wandeling ‘Boeren Langs de Grote Gracht’

Retie is één van de dunst bevolkte gemeenten van de Kempen. Het grote aandeel open ruimte wordt al generaties lang gevormd en beheerd door landbouwers die hierdoor hun stempel op het landschap drukten. Landbouwers hebben de voorbije decennia de vroegere woeste gronden omgevormd tot vruchtbaar akkerland. De landbouwontginning resulteerde in een uniek openruimtegebied dat gekenmerkt wordt door een opvallende kavelstructuur en wateringen. Het project ‘Boeren langs de Grote Gracht’ geeft wandelaars de kans om een blik te werpen achter de schermen van een landschap dat vormgegeven werd door deze land(schaps)bouwers.

Via een app worden bezoekers geïnformeerd over de geschiedenis van het landschap, de ontginningsmethoden en het systeem van wateringen om het gebied bewinbaar te maken. Ook kennismaking met het dialect, en de kenmerkende dialectbenamingen voor landbouwtechnieken en landschapskenmerken, zijn hier deel van. Voor wandelaars die geen gebruik maken van de app, wordt informatie verwerkt in de infrastructuur die langs de wandelroute wordt geplaatst. Die infrastructuur vormt meteen de tweede belevingslaag.

De gemeente wenst (1) een aantal infodragers langs de route te ontwikkelen, (2) zitelementen die bezoekers uitnodigen om plaats te nemen en in dialoog te gaan met het landschap of met elkaar, (3) een kijkverhoog waardoor bezoekers ook in de zomermaanden over de maïsvelden heen de unieke kavelstructuur kunnen bekijken, (4) een land-artelement dat verwondering oproept,
en op monumentale of juist subtiele manier de kwaliteiten van het landschap belicht.

Praktisch

Stuur je voorstel uiterlijk 15 april 2018 naar roel.slegers@retie.be
Meer informatie: www.boerenlangsdegrotegracht.be

Foto: De Beeldwinkel

Deze pagina werd aangemaakt op 13 maart 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.