Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Provincies starten opmaak Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Gebiedsgerichte invulling

Op 1 april l.l. hebben de Vlaamse provincies een tipje van de sluier gelicht over hun in de maak zijnde Provinciaal Beleidsplan Ruimte. In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) krijgen de provincies de ruimte om zo’n plan op te maken voor het voeren van een eigen strategisch ruimtelijk beleid. De overkoepelende bovenlokale plannen zijn een leidraad bij het maken van ruimtelijke keuzes en het afstemmen op elkaar van lokale en bovenlokale ontwikkelingen. De provinciale plannen geven een gebiedsgerichte invulling aan de ambities en principes van het BRV en bieden gemeenten een concreter referentiekader voor hun ruimtelijk beleid.

Raakvlakken

De provinciale plannen vertonen een aantal duidelijke raakvlakken. Zo kijken de proivinciebesturen voor hun ruimtelijke visie niet alleen over bestuurlijke grenzen maar ook over beleidsdomeinen heen: toekomstige knel-  en aandachtspunten worden vanuit een bovenlokaal perspectief integraal aangepakt door een multidisciplinair en deskundig team van medewerkers. Om de (boven)lokale mogelijkheden van een gebied zo optimaal mogelijk te benutten formuleren de plannen alle vijf de ambitie om duurzaam en efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte en om de koppeling te maken tussen ruimtelijke ontwikkelingen en duurzame mobiliteit. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met de kwetsbaarheden van de natuurlijke omgeving. De Provinciale Beleidsplannen Ruimte hebben dus een duidelijke gemeenschappelijke basis, maar daarnaast is een aanpak op maat noodzakelijk, afgestemd op de ruimtelijke situatie, kwaliteiten en identiteit van de provincies. Lees meer op de website van Vereniging Vlaamse Provincies

 

Deze pagina werd aangemaakt op 03 april 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.