Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Oproep gemeenten. Kijkstage student

Project ‘meelopers’ 2019

Studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hebben er doorgaans weinig idee van wat de job van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (GSA) precies inhoudt. En dat is jammer, want onbekend maakt onbemind. Naast het hebben van ruimtelijke visie, moet een GSA ook een goede koorddanser zijn die deze visie en lokale politieke belangen met elkaar kan verzoenen. Wat zijn de mooie kanten van dit beroep? Wat maakt het soms moeilijk? Waaruit bestaat een dag in het leven van een GSA zoal? Op deze vragen zouden alle studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning het antwoord moeten weten.

Bent u het daarmee eens? Geef dan een student de kans om een week lang ‘mee te lopen’ in uw gemeente. En zet zo het uitdagende beroep van stedenbouwkundig ambtenaar in de kijker bij een jonge generatie planners.

In 2018 vond de eerste editie van het project ‘meelopers’ plaats. Hieronder vindt u de (verrassende) bevindingen!

concreet

Concreet dachten we aan een ‘kijkstage’ waarin u de student een week lang mee op sleeptouw neemt. Het is niet de bedoeling dat de student grote opdrachten vervult maar dat hij/zij kan observeren, leren en vragen stellen. Hier en daar kan hij/zij misschien wat kleinere taken uitvoeren.

Bent u bereid om een student zo’n stage aan te bieden in het voorjaar van 2019? Stuur dan tegen 20 september 2018 een mail naar info@vrp.be met als vermelding ‘kijkstage student’ met een beknopt promotekstje over de ruimtelijke uitdagingen die de student in uw stad, gemeente of intercommunale kan ontdekken (zie invulformulier).  Begin oktober lanceren we de campagne naar studenten en stellen we hen het aanbod van de gemeenten voor. In de loop van december laten we weten of we voor uw gemeente een student hebben. Indien ja, brengen wij u met hem/haar in contact en spreken jullie onderling verder af. Hier vindt u het invulformulier

Als gemeente biedt u een kijkstage van vijf werkdagen aan. De werkdagen kunnen mekaar in één week opvolgen, of gespreid worden over meerdere weken (bv. in functie van interessante overlegmomenten of mogelijke terreinbezoeken), in overleg met de planning van de student. De gemeente hoeft hier geen financiële middelen tegenover te stellen. De VRP zorgt voor een stagecontract en de verzekering van de studenten.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 28 juni 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.