Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Oproep lokale ruimtelijke trajecten/Vlaams-Brabant

Bericht geplaatst op 13 maart 2018

Kandideren kan tot 15 april 2018

In het huidige landschap van verspreide wijken, verkavelingen, woningen én bouwgronden is het geen eenvoudige opgave voor lokale besturen om het verkavelde platteland terug landelijk en leefbaar te maken. Door samen in te zetten op aangename en herkenbare dorpskernen met dagelijkse voorzieningen, voldoende woningen en goed openbaar vervoer, kan dat wél.
Met het project ‘lokale ruimte trajecten’ wil het provinciebestuur van Vlaams-Brabant gemeenten ondersteunen in het opzetten van pilootprojecten. Op die manier wordt via vernieuwende strategieën gezocht naar wat echt werkt op het terrein.

Gemeentebesturen kunnen projectvoorstellen indienen tot 15 april 2018. Nadien kunnen ze rekenen op financiële steun en inhoudelijke begeleiding van het project.

Meer info + project indienen

Deze pagina werd aangemaakt op 13 maart 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.