Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Oproep MoRO-prijzen 2018

De Stichting MoRO (Stichting ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening) reikt in 2018 voor de vijfde maal de MoRO-prijzen uit en lanceert een oproep aan studenten/onderzoekers/auteurs die een Engels- of Nederlandstalig wetenschappelijk onderbouwd artikel hebben gepubliceerd in de periode 2015-2018 waaruit een onderzoeksmatige én praktische meerwaarde blijkt met bijzondere aandacht voor de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling.

De prijs wordt toegekend aan de auteur(s) van het artikel dat door een onafhankelijke jury van deskundigen het best beoordeeld wordt. Dossiers elektronisch in te dienen in pdf-formaat (max. 15 MB) per e-mail naar moro@UGent.be met als inhoud:

  • Een Nederlands- of Engelstalig wetenschappelijk onderbouwd artikel
  • Een Nederlandstalige motivatie en omkadering van max. 1000 woorden: waarom past dit artikel in de doelstellingen van de Stichting (i.e. onderzoeksmatige en praktische meerwaarde; interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling)?
  • Curriculum vitae van de indiener
  • Contactgegevens van de indiener

praktisch

Indienen kan tot maandag 4 juni 2018 om 23u59 op het hierboven vermelde e-mailadres.
Naast deze publicatieprijs reikt de Stichting ook een persoonlijkheidsprijs uit aan iemand die, naar oordeel van de onafhankelijke jury, het best de MoROdoelstellingen nastreeft. De laureaten worden in de loop van november 2018 bekendgemaakt.

De Stichting MoRO is gegrond op de wetenschappelijke en professionele erfenis van em. prof. dr. Georges Allaert

Deze pagina werd aangemaakt op 15 mei 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.