Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Oproep gemeenten. Natuur in je buurt

Natuur in je Buurt is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos dat ijvert voor meer en betere natuur dicht bij de mensen in de bebouwde, verstedelijkte omgeving. Dat kunnen parken en tuinen zijn, maar ook stadsbossen, volkstuinen, straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en zelfs gebouwen. Zolang er maar meer natuur, meer biodiversiteit en natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie bij aan te pas komen.

In opdracht van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaat het Agentschap op zoek naar vernieuwende en creatieve groenprojecten bij lokale overheden en alle publiekrechtelijke rechtspersonen (OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten). De beschikbare subsidies zullen worden verdeeld over 1 Vlaamse en 10 provinciale laureaten. U kiest zelf of uw project meedingt naar de titel ‘Vlaamse laureaat’ of ‘provinciale laureaat’. Een project kan maar in één categorie ingediend worden. Per stad/gemeente kan slechts één project worden ingediend.

praktisch

Je vindt alle details over deze projectoproep 2018 op www.natuurenbos.be/projectoproep-groen.
De uiterste indieningsdatum is 14 september 2018.

Foto: Reporters

Deze pagina werd aangemaakt op 24 juli 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.