Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Oproep Onthardingsprojecten

Deadline: 9 november 2018

Een omslag in het ruimtegebruik in Vlaanderen is nodig om maatschappelijke vraagstukken rond klimaat, demografie, mobiliteit en energie te kunnen aanpakken. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege voorziet € 5 miljoen voor projecten rond ontharding. Nog tot en met 9 november 2018 kunnen overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen hun projectvoorstellen online indienen. Het gaat om een breed traject om een onthardingscultuur en -ondernemerschap te stimuleren.

Als initiatiefnemer kan je een beroep doen op inhoudelijke expertise, ondersteuning bij de communicatie en een subsidie aanvragen tussen € 100.000 en € 250.000 (met een maximale bijdrage van 75% van de kosten).

Welke projecten komen in aanmerking?

1. onthardingsprojecten met quick-win

  • Bijvoorbeeld scholen of bedrijven die op heel korte termijn een parkeerterrein of een speelplaats willen ontharden

2. Coalitievormende onthardingsprojecten: voor realisaties op middellange termijn met verschillende partners

  • Bijvoorbeeld gemeenten die samen de groenblauwe structuren over gemeentegrenzen heen willen versterken

3. systemische onthardingsprojecten: visieontwikkeling voor én uitvoering van ontharding op grote schaal

  • Bijvoorbeeld onderzoek van een gemeente of provincie naar het schrappen van wegen en infrastructuur, visieontwikkeling van een intercommunale over de herstructurering van verkavelingen

Opgelet: als aanvrager kan je maximaal drie projecten indienen!

praktisch

Meer info en aanvraagformulier.
Voor bijkomende vragen of opmerkingen kunt u terecht bij gebiedsontwikkeling@vlaanderen.be

Deze pagina werd aangemaakt op 03 oktober 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.