Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Oproep papers sociale huisvesting

Op 10 en 11 december zullen in Antwerpen voor de eerste keer de ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’ georganiseerd worden. Gedurende twee dagen zal een diepgaand inhoudelijk gesprek gevoerd worden tussen beleid, onderzoekers en praktijk over de toekomst van de sociale huisvesting in Vlaanderen. Vooraf ingezonden teksten vormen de basis van de debatten.

Voor het indienen van die papers is Steunpunt Wonen op zoek naar professionals die vanuit hun terreinkennis een visie hebben op de sociale huisvesting in Vlaanderen en met hun ideeën de beleidsdiscussie kunnen stofferen. Ook beleidsvertegenwoordigers en academici met kennis van aangrenzende beleidsdomeinen (ruimtelijke planning, stedenbouw, welzijn, ecologie …) en een visie op sociaal wonen zijn van harte welkom.

Het Steunpunt doet een warme oproep om uw kandidatuur in te dienen. Inschrijven is nog mogelijk tot 1 juli. Op dit ogenblik wordt enkel een korte samenvatting (max 350 woorden) van de paper verwacht. Voor de teksten zelf is er nog tijd tot 1 november.

Meer informatie over de inhoud van de discussiedagen en praktische gegevens vindt u hier.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 29 juni 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.