Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Participatiestudio Vlaams-Brabant

Participatie is een hot topic. Toch merken we dat er bij gemeenten heel wat vragen over zijn en dat er in Vlaanderen weinig concreet materiaal voorhanden is om mee aan de slag te gaan. Bevindingen blijven vaak oppervlakkig en vigerende modellen trappen soms open deuren in. Om hieraan tegemoet te komen zet de VRP per provincie een Participatiestudio op. Daarin passen gemeenten theoretische kaders toe op hun praktijk. De Participatiestudio wordt opgevat als een leertraject aan de hand van diepgaande reflectie op eigen cases. Participatie-experten Oswald Devisch (Uhasselt), Annette Kuhk (KU Leuven), Jan Schreurs (KU Leuven), Soetkin Goris (Tri.zone), Tim De Vos (Endeavour) en Seppe De Blust (Endeavour) staan in voor de begeleiding.

Lessons Learned uit Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant mocht de spits afbijten: Zoutleeuw, Tremelo, Tienen en Interleuven vormden de eerste groep. De gemeente Zoutleeuw ging aan de slag met het zandlopermodel, aangebracht door Tri.zone. De zandloper werd ontwikkeld door de gemeente Zoutleeuw zelf, op maat van de eigen werking en bewonersdynamiek. Het model toont hoe en op welke momenten je een co-creatieproces kunt sturen. Door het model toe te passen op een afgelopen proces, wordt duidelijk waar sterker of minder sterk op gestuurd moet worden om naar een resultaat met een breed draagvlak toe te werken.

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Hebben we de doelgroepen voldoende breed benoemd?
  • Hebben we iedereen bereikt die we moesten bereiken?
  • Zijn er groepen die zwaar doorgewogen hebben in het beslissingsproces?
  • Was het van bij het begin duidelijk welk mandaat de groep had?

Deze reflectie helpt om een toekomstig participatieproces van bij het begin sterk vorm te geven.

Trajecten in andere provincies

Ondertussen is ook in de provincie Antwerpen het traject van start gegaan en voorzien we te starten in Limburg. De kennis en ervaring die gegenereerd wordt doorheen de trajecten worden naderhand over heel Vlaanderen verspreid via een website met bijbehorende tools.

De participatiestudio wordt mogelijk gemaakt dankzij steun van Departement Omgeving, Interleuven en de provincie Antwerpen.

Deze pagina werd aangemaakt op 28 juni 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.