Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Plandag. Call for papers.

Deadline: 30 januari (samenvatting) en 10 april (volledige bijdrage).

Op 23 mei vindt in de Warande in Turnhout de PlanDag plaats, de jaarlijkse ontmoetingsdag tussen Vlaamse en Nederlandse planners. De deelnemers kunnen vooraf een bijdrage leveren aan de discussies in de vorm van een paper, opinie of praktijkvoorbeeld. Wie een paper indient kan de PlanDag Prijs of de Prijs Jonge Planoloog winnen. Voor het indienen van een abstract (maximum 250 woorden) is de deadline 30 januari. Op 10 april wordt uw volledige bijdrage verwacht.

Thema: Meer met meer.

Het gaat goed, met de economie, met ons algemeen welzijn. In onze ruimtelijke keuzes krijgt ruimtelijke kwaliteit opnieuw aandacht en laten we niet-monetaire waarden als duurzaamheid, collectiviteit en circulariteit steeds vaker meewegen. Een ideale tijd dus, om echt werk te maken van de grote transities waar onze huidige maatschappij voor staat: klimaat, energie, mobiliteit, digitalisering, inclusiviteit, om er enkele te noemen. Een goed draaiende economie zorgt echter voor zowel tijds- als ruimtedruk. Bovendien stapelt zich, samen met de opgaven, ook het aantal te betrekken actoren op. Ervoor zorgen dat iedereen in de genoemde transities mee kan en wil, vereist een transitie op zich.

Meer met meer. Hoe doen we dat? Wie betaalt de ruimtelijke transformaties? En bepaalt die ze ook? Van wie is de ruimte? Hoe hou je onder toenemende stedelijke druk nog ruimte open of ongedefinieerd? En wat vergt dit van de ruimtelijke professional? Deze en andere vragen liggen op tafel op 23 mei. Meer info over de thema’s en de subthema’s vind je hier (https://plandag.net/thema-subthemas/)

Praktisch

Bij aanmelding voor de PlanDag geef je aan of je al dan niet een bijdrage wil indienen en, zo ja, dewelke. Meer info over de bijdragen en awards vind je hier (https://plandag.net/bijdragen-awards/)

 

Deze pagina werd aangemaakt op 10 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.