Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Prijs Publieke Ruimte 2019

Stad Kortrijk: herinrichting van de Leieboorden

Op 12 maart werd op het congres Publieke Ruimte (Gent) de gelijknamige prijs uitgereikt aan de stad Kortrijk. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door Infopunt Publieke Ruimte. Het is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en vakkundige uitvoering van het project. De stad Kortrijk wordt meer bepaald onderscheiden voor de herinrichting van de Oude Leieboorden in Kortrijk. Midden in het centrum van Kortrijk, ter hoogte van de historische Broeltorens, verenigt de oude Leie-arm twee kaaien tot één stadsplein. De herinrichting van de kaaien herstelt het contact tussen rivier en stad, en schept een nieuwe ontmoetingsplek. Dit waardevolle nieuwe stadslandschap verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de historische stad. Naast de prijs van de jury ontving het stadsbestuur ook de Publieksprijs.

Juryvoorzitter Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte): “Kortrijk werkt al meer dan twintig jaar aan de doortocht van de Leie en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van het stadscentrum. Het stadsbestuur werkt daarvoor nauw samen met De Vlaamse Waterweg. Dat die visie op macroschaal zo succesvol doorwerkt tot op microniveau, tot in de details van de publieke ruimte, dat maakt het zo bijzonder. De plek krijgt een nieuwe aantrekkingskracht die het stadscentrum ten goede komt. Door het verwijderen van parkeerplaatsen is de belevingswaarde van beide oevers sterk toegenomen. Publieke ruimte is ingezet als hefboom voor citymarketing en lokale economie. Daarnaast wint water in de stad steeds meer aan belang voor de kwaliteit van het stedelijk leven. Kortrijk is op dat vlak een trendsetter in Vlaanderen.”

Foto: Katto

 

Deze pagina werd aangemaakt op 20 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.