Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Red Aardrijkskunde! Onderteken de petitie.

Op 1 september 2019 gaat een vernieuwde eerste graad van het secundair onderwijs van start en dat heeft de gemoederen in beweging gebracht. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil deze hervorming namelijk aangrijpen om de vakken aardrijkskunde, techniek en natuurwetenschappen te laten samensmelten tot één interdisciplinair vak. Volgens de leerkrachten aardrijkskunde betekent dat het einde van hun vak omdat de specifieke aardrijkskundige invalshoek in deze constellatie zal verdwijnen: zo zal er tijdens de lessen geen aandacht meer besteed worden aan sociaaleconomische en geografische thema’s zoals klimaatverandering, migratie, verstedelijking, duurzaamheid, voedsel- en energievoorziening, waterbeheer …

Het hoeft geen betoog dat het voor het vakgebied van de ruimtelijke planning een slechte zaak is als leerlingen voeling met deze onderwerpen missen. Als deze trend zich verder zet naar hogere graden, dreigt een generatie te ontstaan die geen benul heeft van cruciale ruimtelijke concepten. Nefast in tijden waarin een goed begrip van zaken zoals (de geschiedenis van) het Vlaamse ruimtegebruik, de betonstop, internationale geopolitiek … meer dan ooit nodig zijn. Spring daarom in de bres voor het vak aardrijkskunde en onderteken de petitie via de Vereniging Leraars Aardrijkskunde!

www.vla-geo.be/node/898

 

Deze pagina werd aangemaakt op 17 december 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.