Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Projectoproep Oost-Vlaams Kerngebied (IABR 18-20)

Bericht geplaatst op 25 januari 2018

Het Oost-Vlaams Kerngebied verwacht een bevolkingstoename van 15 à 25% tegen 2050. Deze bevolkingstoename zorgt voor verschillende ruimtelijke uitdagingen. Het Strategisch Project Oost-Vlaams kerngebied en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) zijn op zoek naar ideeën, projecten en/of interessante partnerschappen die hierop een antwoord kunnen bieden. De bedoeling is te komen tot drie demonstratieprojecten. Via deze projecten zal getest en getoond worden hoe de hele regio kan leren van dit traject. Zo kan het Oost-Vlaams Kerngebied zich voorbereiden op de bevolkingstoename, met respect voor het productief landschap, open ruimte, circulaire economie en mobiliteit.

De oproep richt zich tot lokale actoren (gemeenten, organisaties, of gebiedscoalities) die:
  • Een interessant idee of een concreet project hebben binnen het Oost-Vlaams kerngebied;
  • Een interessant gebied vertegenwoordigen en plannen hebben om hier concrete functies aan toe te wijzen;
  • Een ruimtelijk programma willen uitrollen in het Oost-Vlaams kerngebied, maar nog op zoek zijn waar dit kan;
  • Reeds een diverse coalitie vormen met verschillende actoren (zoals lokale besturen, het middenveld, kennisinstellingen, ontwerpers of de private sector) uit de regio en samen aan de slag willen gaan in het Oost-Vlaams kerngebied.

De bedoeling is om met de volledige groep van indieners aan de slag te gaan in de leeromgeving. Het atelier biedt heel wat mogelijkheden om nieuwe methodieken te leren kennen en toe te passen op de projecten. De jury maakt een shortlist van interessante voorstellen die opgenomen worden in een leertraject. Uit deze shortlist kiest de ateliermeester drie demo-projecten. Samen vormen deze het testtraject.

SELECTIECRITERIA EN RICHTLIJNEN. EEN VOORSTEL INDIENEN?

  • Voorstellen kunnen worden ingediend van 17 januari tot 15 maart 2018 door het aanmeldformulier in te vullen, te vinden op de projectpagina van het Atelier op www.iabr.nl
  • Op uiterlijk 1 april wordt de selectie voor het test- en leertraject bekendgemaakt.
  • Samenwerking wordt formeel bevestigd in een overeenkomst en is pas definitief wanneer deze door beide partijen is ondertekend.
Heb je een idee, maar weet je niet goed hoe dit uit te werken?
Mail dan naar atelierovk@iabr.nl of kom eens langs op een van de infosessies in het Atelier (Pelikaanstraat 38, Gent) om deze oproep te bespreken. Deze vinden plaats op 17 januari, 1 februari, 8 februari en 15 februari , telkens van 10-13u (inschrijven kan via mail).

 

Deze pagina werd aangemaakt op 25 januari 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.