Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Selectieleidraad lokale besturen wedstrijden/aanbestedingen

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) heeft een selectieleidraad en -bestek opgemaakt voor het aanstellen van een ontwerper. Het wil zo lokale besturen helpen om evenwichtige voorwaarden op te stellen voor ontwerpers bij wedstrijden en openbare aanbestedingen. De selectieleidraad gaat in op o.a. een beschrijving van de planning, het budget, de betalingstermijnenā€¦ Het document bevat tevens een model voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie. Meer info vindt u hier: www.architectuurincompetitie.be

 

 

Deze pagina werd aangemaakt op 20 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.