Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent

Op 22 mei 2018 keurde de gemeenteraad van Gent de ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ goed. Daarin zijn ruimtelijke antwoorden te vinden op de uitdagingen waar Gent mee te maken zal krijgen. Ook de Gentse ruimte is beperkt en moet ‘verstandig’ groeien. Dat betekent dat gewenste ruimtelijke ontwikkeling moet opgevangen binnen de huidige bestemmingen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen. Nieuw en vernieuwend ten opzichte van het vorige structuurplan en andere structuurplannen in Vlaanderen is dat Ruimte voor Gent grondig ingaat op zaken als klimaatrobuustheid en kindvriendelijkheid, met een brede focus op de leefwereld van de bewoners en het concrete, alledaagse gebruik van de ruimte. Waar een ruimtelijk structuurplan vroeger erg gedetailleerd was, gaat het nu eerder om inhoudelijke afwegingskaders.Tot slot werd de Gentenaar meer dan ooit betrokken bij de opmaak. (Foto: © Stad Gent)

Als alles volgens planning verloopt, kan de Structuurvisie 2030 in werking treden na de zomer van 2018. U kunt alles nalezen op www.ruimtevoor.stad.gent

Deze pagina werd aangemaakt op 29 mei 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.