Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

VRP-advies Instrumentendecreet

Op 26 april bezorgde de VRP een advies over het ontwerp van het Instrumentendecreet aan de Vlaamse Regering en de Commissieleden van het Vlaams Parlement. Met het advies wil de VRP aan de noodrem trekken omdat het overheidskader voor ruimtelijke ordening steeds meer wordt uitgehold. Na meer dan 35 versoepelingen op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd met de zogenaamde Codextrein een nieuw systeem van beleidsplanning toegevoegd waarin onthutsend weinig inhoudelijke sturing wordt geboden aan gemeenten en provincies.

Als sluitstuk worden in het ontwerpdecreet nieuwe instrumenten toegevoegd die de ruimtelijke planning nog meer buiten spel zullen zetten omwille van onbetaalbaarheid of te hoge werklast voor lokale besturen. Gezien de grote impact van ons vakgebied op klimaatissues en tal van andere maatschappelijke vraagstukken, vinden we het gepast om de Vlaamse Regering en de leden van de Commissie in het Vlaams Parlement  te wijzen op het belang van een sterk ruimtelijk planningskader.

Lees hier het volledige VRP-advies

Deze pagina werd aangemaakt op 01 juni 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.