Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

VRP zoekt kandidaten Procoro

Naar aanleiding van de voorbije lokale verkiezingen, worden ook de Provinciale Commissies Ruimtelijke Ordening (Procoro) opnieuw samengesteld. De VRP zoekt voor de vijf provincies kandidaten die namens de vereniging willen zetelen in deze provinciale adviesraden. Bent u lid van de VRP? Wilt u zich engageren om als kritische en constructieve stem provinciale dossiers op te volgen vanuit de visie van de VRP? Bezorg ons dan uw kandidatuur.

Wat verwachten wij van u?

 • Stuur uw CV en motivatiebrief naar hans.tindemans@vrp.be met de vermelding ‘Kandidaatstelling Procoro’.
 • In uw motivatiebrief geeft u aan waarom u de geschikte kandidaat bent om de VRP te vertegenwoordigen.
 • De VRP verwacht dat u als vertegenwoordiger de visie van de vereniging op een actieve wijze uitdraagt in de Procoro.
 • De VRP verwacht dat de vertegenwoordigers regelmatig terugkoppelen wat er tijdens de bijeenkomsten werd besproken.
 • We verwachten uw kandidatuur uiterlijk op 28 februari. Kandidaten uit Limburg dienen zich kandidaat te stellen voor 30 januari (deadline opgelegd door de provincie Limburg).

Op basis van de kandidaturen zal het VRP-bestuur de meest geschikte kandidaten voordragen aan de provincie, rekening houdend met profiel, gender, ervaring, verenigbaarheid met job …

Meer over de Procoro

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening. De raad is samengesteld zoals bepaald in de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening. De Procoro geeft advies aan de deputatie en de provincieraad over:

 • Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) of beleidsplannen
 • Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s)
 • Provinciale stedenbouwkundige verordeningen
 • Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS)
 • Provinciale planologische attesten
 • Allerlei vraagstukken over ruimtelijke ordening

De Procoro telt 23 leden, de voorzitter inbegrepen, 22 plaatsvervangers en een vaste secretaris. Deze laatste is niet stemgerechtigd. Leden van de provincieraad of de deputatie kunnen geen lid zijn van de adviescommissie. Van de 22 leden worden er 11 voorgedragen door maatschappelijke organisaties en 11 door de deputatie, net als de voorzitter en de secretaris. De provincieraad benoemt de leden voor zes jaar. De benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

 

 

 

 

Deze pagina werd aangemaakt op 09 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.