Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Workshops ondergronds ruimtegebruik.

Kandideer tot en met 6 januari 2019!

Op 31 januari 2019 organiseren het Departement Omgeving en de VRP verschillende werktafels waarin wordt nagedacht over beleidsvragen rond het gebruik van de ondergrondse ruimte. Professionals met een achtergrond in ruimtelijke planning, stedenbouw, architectuur of ontwerp kunnen zich kandidaat stellen tot en met 6 januari 2019.

Ruimtelijk rendement en een nieuw dynamisch stadsweefsel

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de Vlaamse Regering het ruimtebeslag tegen 2040 verminderen tot nul ha/dag. Dat betekent dat er meer moet gedaan worden met minder ruimte. Spontaan wordt dan aan hoogbouw of aan klassieke verdichtingsstrategieën gedacht. Maar ook ondergronds zijn er veel mogelijkheden. Het is hierbij belangrijk niet enkel het ruimtelijk rendement op te drijven maar ook nieuw levendig en dynamisch stadsweefsel te creëren dat de kwaliteit van de omgeving zowel boven- als ondergronds verhoogt.

De ondergrond is een reëel alternatief om maatschappelijke functies te vestigen zonder open ruimte aan te snijden. Een blik op het buitenland leert ons dat ondergronds bouwen kansen biedt om steden leefbaar, groen, bereikbaar, klimaatbestendig, energiezuinig of gewoon leuker te maken. Toch is enige voorzichtigheid geboden: de ondergrond is een belangrijk onderdeel van onze ecosystemen en in Vlaanderen is er al zoveel in de grond gestopt dat een zekere chaos dreigt.

Dit roept volgende vragen op:

  • Welk soort ondergrondse bouwprojecten willen we? Waar en onder welke voorwaarden?
  • Biedt het bestaande omgevingsbeleid voldoende handvatten om de ondergrondse dimensie te integreren? En hoe kan deze integratie plaatshebben in bijvoorbeeld visie, planning, ontwerp, regelgeving en instrumentarium?
  • Wat is het gevolg van de integratie van de ondergrond in visievorming, planproces …
  • Zijn de bestaande ‘systems in place’ voldoende flexibel om de ondergrond mee in beschouwing te nemen?

Via interactieve werktafels gaan de VRP en het Departement Omgeving op 31 januari samen met de deelnemers op zoek naar mogelijke antwoorden op deze vragen.

programma

17.00 u | Inleiding. ‘Think Deep: de opportuniteiten van de ondergrond’. Shana Debrock (departement Omgeving)
17.45 u | Werktafels

Tafel 1: een ondergrondse schat aan onbeperkte ruimte? Wat kan (niet) ondergronds? Welke functies dragen bij tot een stedelijk weefsel? Wat zijn randvoorwaarden voor ontwikkeling?

Tafel 2:  een goede kok werkt met een goed mes. Hoe moeten we ons instrumentarium en planproces aanpassen om ondergrondse ontwikkelingen mogelijk te maken?

Tafel 3: de mol in de ontwerper. Aan deze ontwerptafel gaan we gebiedsgericht aan de slag met de uitdagingen en kansen van ondergronds ontwerp.

Elke groep krijgt een begeleider die bekend is met het thema.

19.30 | Einde

praktisch

Datum: 31 januari 2019
Tijdstip: 17.00 – 19.30 (er worden broodjes voorzien)
Locatie: Hendrik Consciencegebouw  | Koning Albert II-laan 15  | Brussel

Hoe kandideren?

Het aantal kandidaten voor de interactieve workshop is beperkt. Wil je graag deelnemen? Stuur dan voor 7 januari 2019 je kandidatuur met korte bio en motivatie en voorkeur workshop naar mieke.nolf@vrp.be

In de week van 14 januari krijg je te horen of je kandidatuur weerhouden werd. Deelname is gratis.

Deze pagina werd aangemaakt op 21 november 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.