Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

WinVorm zoekt ontwerpers

Bericht geplaatst op 25 januari 2018

De WinVorm-oproep is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester op zoek naar ontwerpers voor 7 concrete opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen:

  • Masterplan voor verdichting van wonen in Westende
  • Masterplan voor de zeedijkbebouwing in Blankenberge
  • Realisatie uitkijkpunt Tuinen van Stene in Oostende
  • Realisatie uitkijkpunt Uitkerkse polder in Blankenberge
  • Realisatie uitkijkpunt Bergmolenbos in Roeselare
  • Realisatie jeugdcentrum in Eernegem

De uitkijkpunten kaderen in het project ‘Horizon 2025’: de realisatie van een netwerk van landschapsobservatiepunten in de vorm van uitkijktorens en belevingsplatformen, verspreid over de provincie.

Hoe kandideren?

Op www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm is een gedetailleerde omschrijving per opdracht terug te vinden. Hier kunnen ontwerpers en ontwerpteams zich tot vrijdag 23 februari voor één of meerdere opdrachten kandidaat stellen.

Verloop van de procedure

De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed. Er wordt gemikt op projecten van een kleinere schaalomvang met een maximum ereloon van € 209.000 excl. BTW; dit gaat over projecten met een investeringsbedrag van maximaal 2 miljoen euro.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 25 januari 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.