Nieuws > Nieuw boek. Sociale huisvesting in Vlaanderen: blikken naar de toekomst

Nieuw boek. Sociale huisvesting in Vlaanderen: blikken naar de toekomst

Sociale huisvesting draagt bij aan het grondrecht op wonen voor de zwakste huishoudens. Het aanbod aan sociale huurwoningen is echter veel te schaars, waardoor dat recht in het gedrang komt. Daarbovenop komt het gegeven dat de financiering van sociale huisvestingsmaatschappijen onder druk staat. Tegelijk wijzigen de uitgangspunten van het sociale huurstelsel: de doelgroep wordt via de tijdelijke huurovereenkomsten sterker afgebakend en private ontwikkelaars krijgen een grotere rol. De vooruitzicht van de sociale huisvesting is m.a.w. precair. Deze nieuwe publicatie bundelt interessante visies over de toekomst van de sociale huisvesting.

Het boek werd gepubliceerd naar aanleiding van twee discussiedagen (december 2018), georganiseerd door Steunpunt Wonen en Universiteit Antwerpen. Basis van de discussies waren thematische papers, o.a. van VRP-directeur An Rekkers (ook te lezen in dit boek).

Info

‘Sociale huisvesting in Vlaanderen. Blikken naar de toekomst’,  Tom Vandromme, Diederik Vermeir, Sien Winters & Bernard Hubeau (Red.), Uitgeverij Gompel &Svacina, 351 bladzijden, € 35

Meer info en kopen