Nieuws > Topprioriteiten Vlaamse & federale regering

Topprioriteiten Vlaamse & federale regering

Om tot een krachtiger ruimtelijk beleid te komen, schuift de VRP 12 topprioriteiten voor de Vlaamse regering en 3 topprioriteiten voor de federale regering naar voor. De VRP bezorgde de prioriteitennota aan de Vlaamse parlementsleden en hun studiediensten om te gebruiken als leidraad voor het ruimtelijk beleid van de komende jaren.

De beleidsaanbevelingen zijn volgens de vakwereld broodnodig als we Vlaanderen blijvend en sterker willen ontwikkelen als een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te verblijven. Urgente en complexe maatschappelijke opgaves zoals klimaat, energie, mobiliteit… kunnen enkel doortastend worden aangepakt via een duurzaam en sturend ruimtelijk beleid.

Lees hier de VRP-prioriteitennota 2019-2024