Nieuws > Nieuwe publicatie. Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen.

Nieuwe publicatie. Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen.

BLOK staat voor ‘Betekenisgeving’, ‘Leefbaarheid’ en ‘Ontplooiingskansen’ van ‘Kinderen en tieners in stapelbouwomgevingen’. Dit onderzoek leidde tot ‘Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen’, een tentoonstelling over de leefwereld van kinderen en tieners die in stapelbouw opgroeien. De VRP koppelde een studiedag aan de tentoonstelling (6 juni 2019) in de hoop mee een zaadje te planten voor meer ruimtelijke kwaliteit van (bestaande en toekomstige) stapelbouwomgevingen.

Zopas verscheen een publicatie met de belangrijkste resultaten van het onderzoek: ‘Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen: bouwblokken voor ruimtelijke kwaliteit’.Het boek wordt opgehangen aan de thema’s veiligheid, toegankelijkheid & grenzen, vitaliteit, eigenaarschap, voorzieningen, eigenheid, ontmoeting & conflict, schaal, privacy en betekenisvolle personen. Binnen de thema’s worden aandachtspunten aangereikt, geïllustreerd met voorbeelden uit de onderzoekscases.

Het boek biedt handvaten voor ruimtelijke professionals om de omgeving van stapelbouw te verbeteren vanuit het perspectief van kinderen en tieners. Naast het boek zijn er ook nog andere eindproducten die voortvloeien uit het onderzoek en die inspiratie kunnen bieden voor ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen:

Publicatie lezen en downloaden

Tentoonstelling virtueel bezoeken

Artikels en onderzoeksrapportenVirtuele tour door de Antwerpse hoogbouwwijk Europark

Digitale tijdslijn van kinderen en stapelbouw

Met vragen kunt u terecht bij sven.devisscher@hogent.be, jo.boonen@hogent.be of marlies.marreel@hogent.be

Indien u graag een gedrukt exemplaar ontvangt van de publicatie, kunt u uw gegevens bezorgen aan marlies.marreel@hogent.be. Oplage beperkt!