Nieuws > VRP-Planningsprijs 2020. Stel je kandidaat!

VRP-Planningsprijs 2020. Stel je kandidaat!

Deadline: 22 juni 12 uur!

In 2020 organiseert de VRP opnieuw de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. De prijs bestaat sinds 2004 en wordt tweejaarlijks uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw (19 november 2020 in Beveren-Waas). De Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs 2020 zal worden toegekend aan één of meerdere laureaten. De VRP biedt ook kleinschalige projecten met een innovatief karakter de mogelijkheid om de prijs te winnen.

Met de Vlaamse Planningsprijs wil de VRP de aandacht vestigen op innovatieve en stimulerende initiatieven: studies, plannen, ontwerpen en realisaties die het streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzame ruimtelijke ontwikkeling treffend illustreren. De initiatieven tonen een duidelijke vernieuwing in de planningspraktijk aan. De Vlaamse Planningsprijs wil deze interessante en innovatieve projecten kenbaar maken aan een groter publiek en op die manier initiatieven voor gelijkaardige, kwalitatief hoogstaande projecten stimuleren.

Hier vindt u het reglement en het inschrijvingsformulier